Tjenester

KMS Interiør står i forbindelse med etablering av nye lokaler uforbindtlig til tjeneste med utarbeidelse av løsningsforlag og pristilbud,
gjerne med gardiner/solavskjerming som en del av pakka. Vi tar
hensyn til hvilke krav som stilles og vi vet hvilke muligheter som finnes.

Ved flytting og ominnredning kan vi påta oss oppdrag enten på egenhånd eller i samarbeid med bedriftens egne ansatte. Slike
oppdrag belastes pr. medgått time. Vi har varebiler og mannskaper som er vant til å håndtere møbler på mest mulig skånsom
måte. Om nødvendig kan vi utføre denne type arbeid på kveldstid og som helgearbeid.